Komunikaty


Sulechów 28.10.2021

 

Zarządzenie nr 20/2021

Dyrektora Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie

z dnia 28.10.2021

w sprawie określenia organizacji zajęć przedszkola w okresie dyżurów na rok szkolny 2021/2022

 

 

Na podstawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dz.U. 2019 poz 502

zarządzam, co następuje:

§ 1

 

W związku z przerwą od zajęć i wyznaczonymi dyżurami dla przedszkoli w Sulechowie określam organizację zajęć przedszkola i następujących dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022

  1. Wyznaczone dni wolne:

12 listopada 2021 r.

24 grudnia 2021r.

31 stycznia 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

  1. W terminach wskazanych w ust.1 dyżury pełnią i realizują zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze następujące przedszkola:

  • 12 listopada 2021- dyżur – Przedszkole nr 5 w Sulechowie

  • 31 grudnia 2021- dyżur -Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem W Sulechowie

  • 7 stycznia 2022- dyżur – Przedszkole nr 5 w Sulechowie

  • 17 czerwca 2022- dyżur- Przedszkole nr 7 „pod Muchomorkiem” w Sulechowie

 

§ 2

 

Przedszkole nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie pełni dyżur w dniach:

  • 24 grudnia 2021 r.

  • 2 maja 2022 r.

§ 3

 

  1. Informuję i zobowiązuję rodziców , że w wyznaczonym terminie należy obowiązkowo dokonać wpłaty za przedszkole,opłata nie będzie naliczana tylko w przypadku rezygnacji zgłoszonej telefonicznie lub osobiście nie później niż 4 dni wcześniej do placówki pełniącej dyżur Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania regulaminu tej placówki.

§ 4

Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola do zapoznania się z przyjętą organizacją zajęć oraz do jej przestrzegania.

 

§ 5

Zobowiązuję wszystkich pracowników do przestrzegania procedur , ustaleń i decyzji dotyczących zapobiegania zakażeniem Covid 19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…….....................................

(podpis dyrektora przedszkola)

Informacja wytworzona przez:
Dyżur przedszkoli , w dniu:  29‑05‑2020 10:23:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Maćków tel.:admin , w dniu:  29‑05‑2020 10:23:56
Data ostatniej aktualizacji:
02‑11‑2021 14:43:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie